Magnes rozwidlony

Magnesy rozwidlone prostokątne GN 62 mogą kojarzyć się popularnym symbolem magnesu o kształcie podkowy. Charakteryzują się 
dzieloną powierzchnią przylegania.

magnes rozwidlony GN 62
Rys. 1: Magnes rozwidlony GN 62

Magnes rozwidlony GN 62 należy do 
grupy nieekranowanych układów magnetycznych wykonywanych poprzez odlewanie. Aby magnetyczne właściwości (siła przylegania) nie uległy osłabieniu, śruba mocująca magnes do podłoża musi być wykonana z materiału nie podatnego magnetycznie (diamagnetyk).

Dla łatwiejszego stosowania oraz aby zapobiec 
rozmagnesowaniu, magnesy te posiadają na 
powierzchni przylegania metalową powłokę.

Strona katalogowa: