Magnesy neodymowe, ferrytowe i inne – rdzenie magnesów
 trwałych

Rdzenie magnesów trwałych mogą być wykonane z następujących materiałów:

  • magnesy ferrytowe – twardy materiał ferromagnetyczny (HF)  – rozwiązanie korzystne cenowo. Może być stosowane w temperaturze otoczenia nie przekraczającej 2000C. Materiał ten gwarantuje dobrą siłę przyciągania, która jednak zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia.
  • magnesy niklowo-kobaltowe – aluminium-nikiel-kobalt (AlNiCo) – materiał wyjątkowo twardy i ciężki, ale może być poddawany obróbce. Warty polecenia w przypadkach, gdy pole magnetyczne musi być stabilne i niezmienne także przy różnych wartościach temperatury. Maks. temp. pracy tego materiału to 4500C.
  • magnesy samarowo-kobaltowe – Samar-kobalt (SmCo) – materiał o bardzo wysokiej sile magnetycznej. Bardzo trudny do rozmagnesowania. Jego temperatura pracy nie powinna przekraczać 2000C.
  • magnesy neodymowe – Neodym-żelazo-bor (NdFeB) – ten typ materiału charakteryzuje się najwyższą siłą magnetyczną i najmniejszym efektem rozmagnesowania (Bardzo trudny do rozmagnesowania).  Maks. temp. pracy 800C.

Tabela: Właściwości magnesów według materiału wykonania


Rodzaj magnesy Ferrytowe (HF) magnesy niklowo-kobaltowe
AlNiCo (AN)
Magnesy samarowo-kobaltowe
SmCo (SC)
magnesy neodymowe
NdFeB (ND)
Siła przytrzymania Zadowalająca Średnia Duża Bardzo duża
Maksymalna temperatura pracy* ok 200oC ok 450oC ok 200oC ok 80oC
Odporność na korozję Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Słaba
Skrawalność Niemożliwa Cięcie ostrzem diamentowym, szlifowanie Niemożliwa Niemożliwa
Odporność na rozmagnesowanie Umiarkowana, za pomocą pól rozmagnesowujących Mała, za pomocą pól rozmagnesowujących Bardzo duża. Tylko za pomocą bardzo silnych pól rozmagnesowujących. Duża. Tylko za pomocą bardzo silnych pól rozmagnesowujących.
Poziom cenowy Bardzo przystępny Wyższy Najwyższy Przystępny

* Maksymalna temperatura pracy jest wartością orientacyjną, ponieważ zależy ona również od rozmiarów magnesu