Magnesy rozwidlone GN 60

Magnesy rozwidlone to popularny typ magnesów przypominających kształtem podkowę. Wyróżnia jej dzielona powierzchnia przylegania.

magnesy rozwidlone
Rys. 1: Magnes rozwidlony GN 60

Magnesy rozwidlone GN 60 należą do grupy 
nieekranowanych układów magnetycznych 
wykonywanych poprzez odlewanie. Są przygotowane do montażu przy pomocy śruby mocującej. Warunkiem jest jednak to, by śruba była wykonana z materiału nie podatnego magnetycznie (diamagnetyk).

Magnesy rozwidlone GN 60 posiadają na powierzchni przylegania metalową powłokę, która między innymi chroni magnes przed rozmagnesowaniem.

Aby magnetyczne właściwości (siła przylegania) nie uległy osłabieniu, śruba mocująca musi być wykonana z materiału nie podatnego magnetycznie (diamagnetyk).

Dla łatwiejszego stosowania oraz aby zapobiec 
rozmagnesowaniu magnesy te posiadają na 
powierzchni przylegania metalową powłokę.

Strona katalogowa: